Papparollen før og nå

Papparollen før og nå

Det å være pappa i dag er ikke som det var før i tiden

Papparollen har endret seg drastisk de siste årene. Før i tiden var pappaen ofte sett på som den strenge og autoritære figuren i hjemmet, mens mor var den omsorgsfulle og følelsesmessige. Men i dag har rollen til pappaen endret seg til å være en mer likestilt partner og aktiv deltaker i både oppdragelsen av barna og i hjemmearbeidet.

I gamle dager var pappaen som oftest den som dro på jobb, mens mor tok seg av husarbeid og barn. Pappaen hadde ikke mye tid til å tilbringe med barna og var sjelden involvert i oppdragelsen. På grunn av dette hadde pappaen en mindre innflytelse på barnas liv, og det var mor som var den primære omsorgspersonen.

Men nå har papparollen endret seg til å være mer inkluderende og likestilt med mor. Moderne fedre tar ofte del i oppdragelsen av barna fra tidlig alder og deltar i alt fra bleieskift og mating til lek og aktiviteter. De er også mer involvert i husarbeidet og bidrar med alt fra matlaging til klesvask og rengjøring.

Hvorfor har vi fått den nye rollen? 


Det er flere faktorer som har bidratt til denne endringen i papparollen. En av de viktigste er den økte likestillingen mellom kjønnene. I dagens samfunn forventes det at både menn og kvinner skal bidra til arbeidsmarkedet og ta ansvar for hjemmet og familien. Dette har ført til at papparollen har utviklet seg til å være mer inkluderende og likestilt.

En annen faktor er forskning som viser hvor viktig det er for barn å ha en aktiv far i livene sine. Studier viser at barn med en aktiv far har bedre selvtillit, er mer tilpasningsdyktige og har bedre akademiske resultater enn barn uten en aktiv far.


Så hva må en moderne pappa tenke på og ta hensyn til? Her er noen punkter:

 

  • Involver deg i oppdragelsen av barna fra tidlig alder og ta ansvar for å tilbringe kvalitetstid med dem.
  • Bidra til husarbeidet og del ansvar for matlaging, klesvask og rengjøring.
  • Støtt partneren din og vær en likestilt partner i både oppdragelsen av barna og i hjemmet.
  • Vær en aktiv deltaker i barnas liv og vær til stede på alt fra skolearrangementer til fritidsaktiviteter.
  • Vær en positiv og støttende rollemodell for barna og oppmuntre dem til å utforske sine interesser og lidenskaper.
  • Vær åpen for å lære og utvikle deg som far og partner, og vær villig til å tilpasse deg endrede omstendigheter.


Alt i alt viser den moderne papparollen en stor endring i forhold til tidligere tider. Moderne fedre tar en aktiv og likestilt rolle i oppdragelsen av barna og bidrar til hjemmearbeidet. Ved å alt dette i bakhodet tar du et aktivt valg hvor du prøver å gjøre så godt du kan, - og hva mer kan vi pappaer gjøre? 

Fortsett det gode arbeidet! 

Legg igjen en kommentar