Hva gjør ambassadøren?

Ambassadør for Pappasjappa

Våre ambassadører har en hovedoppgave

Hjelpe til med å rette oppmerksomheten mot pappa og papparollen i samfunnet. 

Samfunnet og kulturen vår er i stadig endring og med det også forventningene og oppgavene til pappaen i endring. Det å være pappa i dag er ikke det samme som for 20, 50 eller 100 år siden. 

Våre ambassadører er eksempler på hva en pappa kan være og gjøre, uten at det er fasit. Vi er alle forskjellige og har ulike behov og måter å leve på som ikke trenger å være en motsetning når du er pappa. 

Papparollen skal være givende og meningsfull for pappa, og for å få til dette trenger vi oppmerksomhet rundt pappa og hvem han er i forhold til barnet og partneren. 

Vil du vite mer eller har du spørsmål? Ta kontakt med Pappasjappa eller en av ambassadørene, så får du mer informasjon. Ambassadørene tar gjerne en prat med alle som er interessert.