Barn og babyer elsker VUGGING! 🚼

Barn og babyer elsker VUGGING! 🚼

Hva sier forskningen?

Det å berolige og få barn til å sove er en utfordring for mange foreldre. En av de mest effektive metodene for å hjelpe barn og babyer med å sovne er vugging. Men hvorfor liker barn og babyer å bli vugget? Hva er vitenskapen bak denne beroligende effekten? I denne artikkelen skal vi se på forskningen som forklarer hvorfor vugging er så tiltalende for de små, og ikke minst hvorfor de våkner når vuggingen stopper.

Hvorfor liker barn og babyer å bli vugget?

Studier og forskning har vist at barn og babyer har en innebygd preferanse for rytmiske bevegelser som vugging gir. Her er noen av de viktigste grunnene til at de små elsker å bli vugget:

  1. Mimikker morslivet: Før fødselen opplever babyer en konstant bevegelse i livmoren til moren. Vugging etterligner denne beroligende følelsen av å være i mors liv, og gir en følelse av trygghet og komfort.

  2. Sensorisk stimulering: Vugging stimulerer de smås sanser på en behagelig måte. Bevegelsen aktiverer balanseorganet i det indre øret, som bidrar til å berolige barnet.

  3. Beroligende effekt på nervesystemet: Vugging har vist seg å ha en positiv innvirkning på barnets nervesystem. Den rytmiske bevegelsen bidrar til å senke hjertefrekvensen og blodtrykket, og frigjør hormoner som reduserer stress og fremmer avslapning.

Hvorfor våkner barnet når vuggingen stopper?

Mange foreldre har opplevd frustrasjonen ved å ha brukt lang tid på å vugge barnet til å sove, bare for å se dem våkne opp umiddelbart når vuggingen stopper. Det er flere grunner til denne reaksjonen:

  1. Bevegelsessansens avhengighet: Etter å ha blitt vant til den beroligende bevegelsen, blir barn og babyer avhengige av vugging for å sovne. Når bevegelsen stopper, blir denne sansen brått borte, og det kan føre til at barnet våkner.

  2. Overgangsstress: Når vuggingen stopper, går barnet fra en beroligende tilstand til en stille tilstand. Denne overgangen kan være plutselig og uventet, og kan derfor føre til at barnet våkner.

  3. Mangel på selvregulering: Babyer har ennå ikke utviklet fullstendig evne til å selvregulere søvnen sin. De kan våkne lettere enn voksne når forholdene rundt dem endrer seg, inkludert det at vuggingen stopper. Deres umodne søvnreguleringssystem kan gjøre dem mer sårbare for å våkne når de ikke lenger opplever den beroligende bevegelsen.

Hjelpemiddel finnes!

For foreldre som ønsker å dra nytte av vuggingens beroligende effekt og samtidig optimalisere sin egen tid og energi, kan en elektrisk vognvugger være et ideelt alternativ. En elektrisk vognvugger er designet spesielt for å etterligne den rytmiske bevegelsen som barn og babyer elsker. Her er noen fordeler ved å bruke en elektrisk vognvugger:

  1. Kontinuerlig og pålitelig vugging: En elektrisk vognvugger tilbyr kontinuerlig og pålitelig vugging uten at foreldrene trenger å gjøre det manuelt. Dette sikrer at barnet får den nødvendige bevegelsen for å sove trygt og komfortabelt.

  2. Forskjellige vuggeinnstillinger: Mange elektriske vognvuggere har forskjellige innstillinger for vugging, som imiterer ulike bevegelsesmønstre som rask vugging, lang bevegelsesvei, etc. Dette gjør det mulig å tilpasse vuggingen til barnets individuelle preferanser og behov.

  3. Kombinert med rolig musikk eller hvit støy kan det skape en beroligende atmosfære og legge forholdene enda mer til rette for god søvn.

Konklusjon:

Forskning har vist at barn og babyer har en naturlig tilbøyelighet til å bli vugget, da det etterligner følelsen av tryggheten og komforten de opplevde i magen til mor. Vugging har en beroligende effekt på barnets nervesystem og bidrar til  avslapning hos etterkommeren.

Imidlertid kan barnet våkne når vuggingen stopper på grunn av at barnet har blitt vant til at bevegelsessansen stimuleres og overgangsstresset som kommer av en endring i omgivelsene.

En elektrisk vognvugger kan være et verdifullt verktøy for foreldre som ønsker å utnytte fordelene ved vugging uten å måtte gjøre det manuelt. Ved å tilby kontinuerlig og pålitelig vugging, sammen med forskjellige innstillinger og beroligende lyder i omgivelsene, kan en elektrisk vognvugger være et tiltalende alternativ for å hjelpe barnet med å sove trygt og gi foreldrene verdifull tid og avlastning.

Har du andre tips for å få barnet til å sove med eller uten vugging? 

Legg igjen en kommentar